U bevindt zich hier: Home > voorpagina

Met ingang van 1 september 2021 maakt de Belastingdienst het mogelijk om een doorlopende machtigingen aan te vragen voor IB, OB, VPB en Toeslagen. Daarmee kan, tot wederopzegging, toestemming woden gevraagd voor de registratie voor toekomstige jaren.

Met de opt-in brief die u van de Belastingdienst krijgt kunt u de doorlopende machtiging vervolgens activeren.

Dit bespaart ons beiden de behandeling van jaarlijkse brieven.

Het nieuwe proces verloopt vrijwel identiek aan het oude proces.

Wij hebben op 3 september voor iedereen deze machtigingen aangevraagd dus mogelijk wordt de brievenbus weer overspoelt met blauwe brieven.

Afgelopen week is Rico Berendsen geslaagd voor de eindtoest van de opleiding “Woningverhuur in de adviespraktijk”. Dat betekent dat Becon vanaf nu ook de Woonfonds Verhuurhypotheek kan aanbieden.

Een prachtig pakket met mogelijkheden heeft Woonfonds voor u op de schap liggen

Neem contact op met Rico als u geinteresseerd bent in verhoging van uw rendement.

Kostengrens

De kostengrens voor NHG-leningen stijgt naar € 325.000 (2020: € 310.000). Dit is de maximale lening met NHG als er geen sprake is van energiebesparende voorzieningen.

Als er wel sprake is van energiebesparende voorzieningen, is de LTV maximaal 106% ofwel € 344.500 (2020: € 328.600).

Borgtochtprovisie

De borgtochtprovisie blijft in 2021 0,7% van de lening. 

Nieuw model werkgeversverklaring

Voor elk bindend aanbod dat gedaan wordt vanaf 1 januari 2021, geldt dat gebruik gemaakt moet worden van het nieuwe model Werkgeversverklaring.

Dit nieuwe model was al op 1 oktober 2020 gepubliceerd en mocht vrijwillig gebruikt worden vanaf die datum. Dat wordt dus verplicht vanaf 1 januari 2021.

Het zat er al een poosje aan te komen maar vanaf 27 september 2020 kunt u zich registeren in het UBO-register. U bent verplicht dit binnen anderhalf jaar te doen.

Het raadplegen van het register gaat € 2,50 kosten. Als u de gegevens raadpleegt wordt dat vastgelegd.

De meldingsplicht geldt niet alleen voor BV’s en NV’s maar ook voor maatschappen en VOF’s.

Een UBO is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een organisatie. Het kan ook om méér dan één persoon gaan. Denk aan (enkele) personen die meer dan 25% van de aandelen hebben in een bv. Of personen die meer dan 25% direct of indirect eigendomsbelang hebben in een vof of maatschap. Soms heeft iemand niet aantoonbaar 25% aan economisch belang, maar heeft hij wel de feitelijke zeggenschap over een onderneming. Ook dan is die persoon een UBO.