U bevindt zich hier: Home > assurantiën

Vanaf 10 juni zijn wij gevestigd in het prachtige pand aan de Parallelweg in Duiven. De UnieVeste. Een onder architectuur (architectenbureau Van den Pauwert) gebouwd bedrijfsverzamelgebouw met uitstekende faciliteiten.

Zoals u ondertussen gewend bent van ons werken we op afspraak, u bent dan ook van harte welkom in Duiven. Parkeren op het eigen terrein is vanzelfsprekend gratis.

Het fraaie, onder architectuur in 1996 gebouwde, kantoorpand van de vakbond de Unie en is door het ICT bedrijf van Jos Janssen aangekocht in 2008. Het pand heeft een zeer goede centrale ligging in Duiven en is prima bereikbaar met de auto als ook met de trein.

Nadat Jos stopte met zijn bedrijf heeft hij het fraaie pand omgetoverd naar een bedrijfsverzamelgebouw en hij beheert het nog steeds vol trots en overgave.

OHRA direct writer heeft daar een verzekering voor bedacht. Het heet clixx. Als je schade veroorzaakt met de geleende auto zal de eigenaar daar mogelijk financieel nadeel aan lijden. Om die vervelende gevolgen te voorkomen of verminderen heeft Ohra dus Clixx bedacht. U kunt Clixx helaas niet via ons kantoor afsluiten maar enkel via www.clixx.nl

Voordat u afsluit let goed op de voorwaarden. Wij kunnen u helaas niet van dienst zijn hierbij, direct writers werken zonder assurantietussenpersonen.

Paul Wegman van het gelijknamige assurantiekantoor uit Dieren heeft besloten om, na zijn levenportefeuille een paar jaar geleden, ook de schadeportefeuille met ingang van dit jaar over te dragen aan Rico Berendsen van Becon Assurantiën en Hypotheken.

Vanzelfsprekend zullen we ons uiterste best doen om de trouwe klanten van Assurantiekantoor Wegman te Dieren op minstens dezelfde goede wijze van dienst te zijn als Paul de afgelopen jaren heeft gedaan.

Paul en Rico hebben elkaar voor het eerst ontmoet in mei 1999 destijds nog aan de keukentafel in Didam en sindsdien hebben ze zakelijk en persoonlijk een uitstekende band. Paul wil zich in de toekomst volledig concentreren op zijn autobedrijf in Dieren.

Frauderen hoe klein het vergrijp ook is kan leiden tot vergaande gevolgen.

Lees de publicatie van de Vereende, de enige maatschappij waar u dan nog terecht kunt.

De melding in de centrale database van verzekeraars CIS blijft 8 jaar staan.

“Bezint eer gij begint”, frauderen is niet alleen het benadelen van de verzekeringsmaatschappij, maar ook van uzelf en medeverzekeraars. Door stijging van de schadelast zal ook de premiestijgen. Dus als u op een feestje weer eens een verhaal hoort over “succesvolle handige schademelding” spreek die persoon er dan op aan dat de uitkering uiteindelijk ook uit uw portemonnee moet komen.

Lees de publicatie

We hebben onze privacyverklaring aangepast. Onder de downloads vind u de actuele versie van onze Privacyverklaring

Aan ons bijzonder prettige verblijf in Didam aan de Pittelderstraat komt helaas een einde. Alpha Deuren heeft het complex overgenomen van Palletfabriek Derksen wegens expansie. Door deze uitbreiding gaat Alpha het kantorencomplex zelf in gebruik nemen.

In Didam konden wij geen passend alternatief vinden, in ‘s-Heerenberg daarentegen juist wel. We zijn uiterst tevreden over onze nieuwe thuisbasis.

Vanaf 1 maart bent u daarom van harte welkom aan de Weteringstraat 15-1 te ‘s-Heerenberg. Onze telefoonnummers blijven ongewijzigd.

Binnenkort ontvangen de relaties van Becon van de Belastingdienst een brief met daarin een activeringscode voor de voorafingevulde aangifte gegevens. Deze gebruiken wij om de jaaropgaven van uw aangiften te controleren op volledigheid en juisheid.

De activeringscocde mag u doorgeven aan mij (graag klein fotootje) via whatsapp of per mail.

Een adviseur in de financiële branche moet niet alleen over alle diploma’s beschikken, neen, deze moet ook aantoonbaar permanent actueel zijn kennis op peil houden. Uiteraard mag u dat van ons verwachten. Het certificaat dat we 100% permanent actueel zijn op alle vakgebieden is weer binnen.

We hebben de bevestiging ontvangen dat de Reaal schadeverzekeringen per september zijn overgevoerd naar de volmacht van Nedasco.

Al ruim 50 jaar is Nedasco de serviceprovider in schade, zorg en inkomen. Nedasco is onderdeel van AEGON Nederland. Meer dan 1.300 zelfstandige assurantiekantoren hebben gekozen voor een samenwerking met Nedasco. Nedasco heeft volmachten van bijna alle verzekeraars. Dat betekent acceptatie van verzekeringen en schadeafwikkeling op één plek.

Ongevallen inzittendenverzekering èn Schadeverzekering inzittenden: nodig of niet?

In verzekeringsland kennen we als aanvullende verzekeringsproducten op de autoverzekering onder andere de Ongevallen inzittendenverzekering (OI) en de Schadeverzekering inzittenden (SVI). Is er verschil tussen de OI en de SVI? Moet je beide producten of één van beide adviseren aan je klant of is bijvoorbeeld letselschade al gedekt op de autoverzekering?

Teneinde hier een duidelijk antwoord op te kunnen geven, leggen we allereerst het verschil tussen een OI en een SVI uit en daarop aansluitend maken we het onderscheid duidelijk tussen de belangen van de bestuurder van een voertuig en de belangen van de inzittende(n).

Wat is een Ongevallen Inzittendenverzekering?

Een ongevallen-inzittendenverzekering is een zogeheten sommenverzekering en keert een vooraf vastgesteld bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden als gevolg van een ongeval. De hoogte van de uitkering is niet gerelateerd aan de werkelijke schade of kosten. De vraag wie schuld had aan het ongeval doet niet ter zake.

Wat is een Schadeverzekering Inzittende?

Een Schadeverzekering Inzittenden is (zoals de naam al aangeeft) een schadeverzekering die de werkelijk geleden schade van bestuurder en passagiers als gevolg van een ongeluk vergoedt. Naast medische kosten worden ook zaken als huishoudelijke hulp, vervoer van de plek van het ongeval en schade aan bijvoorbeeld kleding vergoed. Ook smartengeld en uitvaartkosten worden door deze verzekering gedekt. De hoogte van de uitkering is gerelateerd aan de werkelijke schade en kosten maar beperkt tot het verzekerd bedrag, vaak 1.000.000 euro. Verder wordt schade ook vergoed wanneer (nog) niet duidelijk is wie verantwoordelijk is of zelfs wanneer niet alle betrokkenen bekend zijn.

We zetten de verschillen overzichtelijk op een rij:

Schadeverzekering voor inzittenden Ongevallen inzittendenverzekering
Keert (m.u.v. voertuigschade) alle daadwerkelijk geleden materiele schade uit die is opgelopen bij het ongeval. Mits deze schade niet wordt vergoed op een andere verzekering (subsidiair) en tot maximaal het verzekerde bedrag. Keert eenmalig het afgesproken bedrag geheel uit bij overlijden en geheel of gedeeltelijk bij blijvende invaliditeit.
Alle daadwerkelijk geleden schade (subsidiair) van de bestuurder en inzittende(n) tot het gemaximeerde bedrag (in de meeste polissen 1 miljoen euro) Vooraf besproken en vastgestelde verzekerde som (bij gedeeltelijke blijvende invaliditeit niet de volledige verzekerde som maar een percentage daarvan na keuring door arbeidsdeskundige en conform de Gliedertaxe)
Smartengeld wordt vergoed (ook bij psychisch letsel) Psychisch letsel wordt niet gedekt
Daadwerkelijke schade wordt betaald en de SVI-verzekeraar kan, ingeval sprake is van een aansprakelijke derde, de uitgekeerde schade verhalen op de (verzekeraar van) de aansprakelijke partij. Uitkering is eenmalig en staat los van het aansprakelijkheidsvraagstuk.
Uitgekeerde schade is de daadwerkelijk geleden en aangetoonde schade Een krachtens de OI ontvangen uitkering kan onder bepaalde omstandigheden in mindering worden gebracht op een door een aansprakelijke derde ten gevolge van het ongeval te vergoeden schade-uitkering. Dit wordt voordeelstoerekening genoemd en toegepast ingeval client de premie voor de OI niet zelf heeft betaald.
Geen verband tussen uitgekeerd bedrag en werkelijk geleden schade

Verschil in belang

De bestuurder:

Wanneer een bestuurder zelf aansprakelijk is voor het ontstaan van het ongeval kan hij zijn schade niet verhalen. Heeft hij geen SVI en/of OI afgesloten, dan kan hij op geen enkele wijze zijn schade verhalen.

Heeft hij wel een SVI afgesloten, dan kan hij in dat geval zijn materiële schade en de letselschade verhalen op zijn (eigen) SVI-verzekeraar.

Heeft hij alleen een OI afgesloten, dan kan hij de daadwerkelijk geleden schade niet verhalen en ontvangt hij een éénmalige uitkering ingeval er sprake is van blijvende invaliditeit of overlijden als gevolg van het ongeval. Is er wel sprake geweest van letsel, maar niet van blijvend letsel, dan ontvangt hij niets.

Heeft hij zowel een SVI als een OI afgesloten dan kan hij zijn daadwerkelijke geleden schade verhalen op de (eigen) SVI verzekeraar en ontvangt hij een éénmalig uitkering vanuit de OI ingeval er sprake is van blijvende invaliditeit. Is er geen sprake van blijvend letsel, dan resteert in deze situatie dus slechts het verhalen van de daadwerkelijke schade op de SVI verzekeraar.

In het belang van de bestuurder kunnen beide verzekeringsvormen dus worden afgesloten. Het is in ieder geval aan te raden om minimaal een SVI verzekering af te sluiten.

De inzittende:

De inzittende is in veel gevallen aan te merken als schuldloze derde en kan daardoor in veel gevallen zijn materiële schade en de letselschade verhalen op de WA-verzekering van het voertuig, waarin de inzittende zich tijdens het ongeval als passagier bevond of zijn schade rechtstreeks claimen bij een eventuele aansprakelijke wederpartij.

In die gevallen waarbij er geen aanspraak gemaakt kan worden op de schuldloze derde regeling is de SVI een zeer welkome aanvulling.

Heeft de eigenaar van het voertuig een OI verzekering afgesloten dan ontvangt de inzittende naast de verhaalde daadwerkelijk geleden (letsel-)schade tevens een éénmalig uitkering als er sprake is van blijvende invaliditeit of overlijden. Is er wel sprake van letsel, maar geen blijvend letsel dan ontvangt de inzittende zo’n éénmalige uitkering niet.

Combinatie is geen overbodige luxe

De Ongevallen inzittendenverzekering en de Schadeverzekering inzittenden lijken qua tenaamstelling erg op elkaar, maar zijn dus in werkelijkheid zeer verschillend. Beide verzekeringsvorm kunnen tegelijkertijd worden afgesloten en dat is in onze optiek ook zeker geen overbodige luxe.

Bron: 112schade.nl